Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Malbork
Urząd Skarbowy w Malborku
Siedziba Malbork 82-200
ul. Kopernika 10
Telefony 0-55 270-22-22
Faks 0-55 270-22-44
Konta bankowe d.  
CIT 47101011400023362221000000
VAT 94101011400023362222000000
PIT 44101011400023362223000000
d.j.b  
IND 38101011400023362227000000
j.b  
wyd. 82101011400023362230000000
doch. 32101011400023362231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia