Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Miechów
Urząd Skarbowy w Miechowie
Siedziba Miechów 32-200
ul. St. Daneckiej 1
Telefony 0-41 383-18-19
Faks 0-41 383-01-24
Konta bankowe d.  
CIT 75101012700005342221000000
VAT 25101012700005342222000000
PIT 72101012700005342223000000
d.j.b  
IND 66101012700005342227000000
j.b  
wyd. 13101012700005342230000000
doch. 60101012700005342231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia