Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Międzyrzecz
Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu
Siedziba Międzyrzecz 66-300
ul. Rynek 3
Telefony 0-95 741-20-02
Faks 0-95 741-20-02
Konta bankowe d.  
CIT 41101017040045902221000000
VAT 88101017040045902222000000
PIT 38101017040045902223000000
d.j.b  
IND 32101017040045902227000000
j.b  
wyd. 76101017040045902230000000
doch. 26101017040045902231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia