Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mikołów
Urząd Skarbowy w Mikołów
Siedziba Mikołów 43-190
ul. Hubera 4
Telefony 0-32 324-61-00
Faks 0-32 226-08-51
Konta bankowe d.  
CIT 84101012123068412221000000
VAT 34101012123068412222000000
PIT 81101012123068412223000000
d.j.b  
IND 75101012123068412227000000
j.b  
wyd. 22101012123068412230000000
doch. 69101012123068412231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia