Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Milicz
Urząd Skarbowy w Miliczu
Siedziba Milicz 56-300
ul. Składowa 2
Telefony 0-71 384-09-50
Faks 0-75 782-03-00
Konta bankowe d.  
CIT 02101016740006932221000000
VAT 49101016740006932222000000
PIT 96101016740006932223000000
d.j.b  
IND 90101016740006932227000000
j.b  
wyd. 37101016740006932230000000
doch. 84101016740006932231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia