Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mława
Urząd Skarbowy w Mławie
Siedziba Mława 06-500
ul. Narutowicza 19/7
Telefony 0-23 654-34-98
Faks 0-23 655-14-38
Konta bankowe d.  
CIT 15101010100917762221000000
VAT 62101010100917762222000000
PIT 12101010100917762223000000
d.j.b  
IND 06101010100917762227000000
j.b  
wyd. 50101010100917762230000000
doch. 97101010100917762231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia