Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mogilno
Urząd Skarbowy w Mogilnie
Siedziba Mogilno 88-300
ul. 900-lecia 20
Telefony 0-52 568-27-27
Faks 0-52 568-26-00
Konta bankowe d.  
CIT 98101010780090612221000000
VAT 48101010780090612222000000
PIT 95101010780090612223000000
d.j.b  
IND 89101010780090612227000000
j.b  
wyd. 36101010780090612230000000
doch. 83101010780090612231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia