Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mysłowice
Urząd Skarbowy w Mysłowice
Siedziba Mysłowice 41-400
ul. Mickiewicza 4
Telefony 0-32 317-23-00
Faks 0-32 317-24-10
Konta bankowe d.  
CIT 78101012123059902221000000
VAT 28101012123059902222000000
PIT 75101012123059902223000000
d.j.b  
IND 69101012123059902227000000
j.b  
wyd. 16101012123059902230000000
doch. 63101012123059902231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia