Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nidzica
Urząd Skarbowy w Nidzicy
Siedziba Nidzica 13-100
ul. Żeromskiego 11
Telefony 0-89 625-29-97
Faks 0-89 625-36-21
Konta bankowe d.  
CIT 26101013970081812221000000
VAT 73101013970081812222000000
PIT 23101013970081812223000000
d.j.b  
IND 17101013970081812227000000
j.b  
wyd. 61101013970081812230000000
doch. 11101013970081812231000000,
10,Urząd Skarbowy
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia