Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nowe Miasto Lubawskie
Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim
Siedziba Nowe Miasto Lubawskie 13-300
ul. Działyńskich 3
Telefony 0-56 472 62 79
Faks 0-56 472 62 80
Konta bankowe d.  
CIT 92101013970010522221000000
VAT 42101013970010522222000000
PIT 89101013970010522223000000
d.j.b  
IND 83101013970010522227000000
j.b  
wyd. 30101013970010522230000000
doch. 77101013970010522231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia