Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Olecko
Urząd Skarbowy w Olecku
Siedziba Olecko 19-400
ul. Wojska Polskiego 7
Telefony 0-87 520-30-22
Faks 0-87 520-25-36
Konta bankowe d.  
CIT 84101013970010492221000000
VAT 34101013970010492222000000
PIT 81101013970010492223000000
d.j.b  
IND 75101013970010492227000000
j.b  
wyd. 22101013970010492230000000
doch. 69101013970010492231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia