Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Olsztyn
Urząd Skarbowy w Olsztynie
Siedziba Olsztyn 10-950
al. M. J. Piłsudskiego 59
Telefony 0-89 539-24-00
Faks 0-89 539-26-00
Konta bankowe d.  
CIT 87101013970055002221000000
VAT 37101013970055002222000000
PIT 84101013970055002223000000
d.j.b  
IND 78101013970055002227000000
j.b  
wyd. 25101013970055002230000000
doch. 72101013970055002231000000
NBP O/O Olsztyn
Warmińsko - Mazurski Urząd Skarbowy
Siedziba Olsztyn 10-408
ul. Lubelska 37
Telefony 0-89 537-50-00
Faks 0-89 537-50-01
Konta bankowe d.  
CIT 22101013970029902221000000
VAT 69101013970029902222000000
PIT 19101013970029902223000000
d.j.b  
IND 13101013970029902227000000
j.b  
wyd. 57101013970029902230000000
doch. 07101013970029902231000000
NBP O/O Olsztyn
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia