Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Opatów
Urząd Skarbowy w Opatowie
Siedziba Opatów 27-500
ul. Kilińskiego 9
Telefony 0-15 868-50-24
Faks 0-15 868-50-63
Konta bankowe d.  
CIT 84101012380852702221000000
VAT 34101012380852702222000000
PIT 81101012380852702223000000
d.j.b  
IND 75101012380852702227000000
j.b  
wyd. 22101012380852702230000000
doch. 69101012380852702231000000
NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia