Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Opole
Opolski Urząd Skarbowy
Siedziba Opole 45-331
ul. Rejtana 3A
Telefony 0-77 442-06-530-77 442-05-56
Faks 0-77 442-05-20
Konta bankowe d.  
CIT 13101014010061162221000000
VAT 60101014010061162222000000
PIT 10101014010061162223000000
d.j.b  
IND 04101014010061162227000000
j.b  
wyd. 48101014010061162230000000
doch. 95101014010061162231000000
NBP O/O Opole
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Siedziba Opole 45-057
ul. Rejtana 3B
Telefony 0-77 453-19-35
Faks 0-77 454-42-46
Konta bankowe d.  
CIT 93101014010012962221000000
VAT 43101014010012962222000000
PIT 90101014010012962223000000
d.j.b  
IND 84101014010012962227000000
j.b  
wyd. 31101014010012962230000000
doch. 78101014010012962231000000
NBP O/O Opole
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
Siedziba Opole 45-358
ul. Cementowa 6
Telefony 0-77 442-36-31
Faks 0-77 442-36-41
Konta bankowe d.  
CIT 35101014010007652221000000
VAT 82101014010007652222000000
PIT 32101014010007652223000000
d.j.b  
IND 26101014010007652227000000
j.b  
wyd. 70101014010007652230000000
doch. 20101014010007652231000000
NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia