Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Opole Lubelskie
Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim
Siedziba Opole Lubelskie 24-300
ul. Piłsudskiego 12
Telefony 0-81 827-21-41
Faks 0-81 827-20-86
Konta bankowe d.  
CIT 60101013390021212221000000
VAT 10101013390021212222000000
PIT 57101013390021212223000000
d.j.b  
IND 51101013390021212227000000
j.b  
wyd. 95101013390021212230000000
doch. 45101013390021212231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia