Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ostróda
Urząd Skarbowy w Ostródzie
Siedziba Ostróda 14-100
ul. Olsztyńska 5b
Telefony 0-89 646-32-64
Faks 0-89 646-27-02
Konta bankowe d.  
CIT 33101013970081232221000000
VAT 80101013970081232222000000
PIT 30101013970081232223000000
d.j.b  
IND 24101013970081232227000000
j.b  
wyd. 68101013970081232230000000
doch. 18101013970081232231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia