Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ostrów Wielkopolski
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
Siedziba Ostrów Wielkopolski 63-400
ul. Chłapowskiego 45
Telefony 0-62 738-81-00
Faks 0-62 738-82-50
Konta bankowe d.  
CIT 78101014690000972221000000
VAT 28101014690000972222000000
PIT 75101014690000972223000000
d.j.b  
IND 69101014690000972227000000
j.b  
wyd. 16101014690000972230000000
doch. 63101014690000972231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia