Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ostrowiec Świętokrzyski
Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Siedziba Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
ul. Polna 11
Telefony 0-41 266-06-14
Faks 0-41 263-38-08
Konta bankowe d.  
CIT 37101012380811422221000000
VAT 84101012380811422222000000
PIT 34101012380811422223000000
d.j.b  
IND 28101012380811422227000000
j.b  
wyd. 72101012380811422230000000
doch. 22101012380811422231000000
NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia