Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Piaseczno
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Siedziba Piaseczno 05-500
ul. Energetyczna 5
Telefony 0-22 756-29-870-22 756-22-460-22 756-88-310-22 750-19-41
Faks 0-22 756-74-08
Konta bankowe d.  
CIT 40101010100161862221000000
VAT 87101010100161862222000000
PIT 37101010100161862223000000
d.j.b  
IND 31101010100161862227000000
j.b  
wyd. 75101010100161862230000000
doch. 25101010100161862231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia