Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Pisz
Urząd Skarbowy w Piszu
Siedziba Pisz 12-200
ul.. Okopowa 2
Telefony 0-87 425-20-00
Faks 0-87 423-25-70
Konta bankowe d.  
CIT 17101013970010362221000000
VAT 64101013970010362222000000
PIT 14101013970010362223000000
d.j.b  
IND 08101013970010362227000000
j.b  
wyd. 52101013970010362230000000
doch. 02101013970010362231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia