Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Płock
Urząd Skarbowy w Płocku
Siedziba Płock 09-402
ul. 1-go Maja 10
Telefony (24) 361-65-00
Faks (24) 361-65-45
Konta bankowe d.  
CIT 13 1010 1010 0070 7022 2100 0000
VAT 60 1010 1010 0070 7022 2200 0000
PIT 10 1010 1010 0070 7022 2300 0000
d.j.b  
IND 04 1010 1010 0070 7022 2700 0000
j.b  
wyd. 48101010100070702230000000
doch. 95101010100070702231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia