Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Poznań-Śródmieście
Urząd Skarbowy Poznań -Śródmieście
Siedziba Poznań-Śródmieście 61-845
ul. Strzelecka 2/6
Telefony 0-61 858-31-80
Faks 0-61 852-72-90
Konta bankowe d.  
CIT 37101014690023492221000000
VAT 84101014690023492222000000
PIT 34101014690023492223000000
d.j.b  
IND 28101014690023492227000000
j.b  
wyd. 72101014690023492230000000
doch. 22101014690023492231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia