Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Poznań-Wilda
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
Siedziba Poznań-Wilda 61-558
ul. Wierzbęcice 45
Telefony 0-61 833-24-11
Faks 0-61 833-38-12
Konta bankowe d.  
CIT 21101014690032162221000000
VAT 68101014690032162222000000
PIT 18101014690032162223000000
d.j.b  
IND 12101014690032162227000000
j.b  
wyd. 56101014690032162230000000
doch. 06101014690032162231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia