Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Poznań-Winogrady
Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady
Siedziba Poznań-Winogrady 60-685
ul. Wojciechowskiego 3/5
Telefony 0-61 827-01-00
Faks 0-61 822-87-67
Konta bankowe d.  
CIT 09101014690039392221000000
VAT 56101014690039392222000000
PIT 06101014690039392223000000
d.j.b  
IND 97101014690039392227000000
j.b  
wyd. 44101014690039392230000000
doch. 91101014690039392231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia