Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Przemyśl
Urząd Skarbowy w Przemyślu
Siedziba Przemyśl 37-700
ul. Lwowska 9A
Telefony 0-16 675-26-00
Faks 0-16 678-81-48
Konta bankowe d.  
CIT 15101015280020332221000000
VAT 62101015280020332222000000
PIT 12101015280020332223000000
d.j.b  
IND 06101015280020332227000000
j.b  
wyd. 50101015280020332230000000
doch. 97101015280020332231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia