Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Przeworsk
Urząd Skarbowy w Przeworsku
Siedziba Przeworsk 37-200
ul. Tysiąclecia 1
Telefony 0-16 648-90-27
Faks 0-16 648-83-34
Konta bankowe d.  
CIT 32101015280057862221000000
VAT 79101015280057862222000000
PIT 29101015280057862223000000
d.j.b  
IND 23101015280057862227000000
j.b  
wyd. 67101015280057862230000000
doch. 17101015280057862231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia