Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Puławy
Urząd Skarbowy w Puławach
Siedziba Puławy 24-100
ul. Władysława Grabskiego 4
Telefony 0-81 887-96-41
Faks 0-81 888-44-77
Konta bankowe d.  
CIT 24101013390020592221000000
VAT 71101013390020592222000000
PIT 21101013390020592223000000
d.j.b  
IND 15101013390020592227000000
j.b  
wyd. 59101013390020592230000000
doch. 09101013390020592231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia