Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Rypin
Urząd Skarbowy w Rypinie
Siedziba Rypin 87-500
ul. Warszawska 67
Telefony 0-54 280-45-10
Faks 0-54 285-45-11
Konta bankowe d.  
CIT 94101010780046462221000000
VAT 44101010780046462222000000
PIT 91101010780046462223000000
d.j.b  
IND 85101010780046462227000000
j.b  
wyd. 32101010780046462230000000
doch. 79101010780046462231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia