Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Sieradz
Urząd Skarbowy w Sieradzu
Siedziba Sieradz 98-200
ul. Spółdzielcza 3
Telefony +48 43 826 56 00
Faks +48 43 826 56 99
Konta bankowe d.  
CIT 47101013710023072221000000
VAT 94101013710023072222000000
PIT 44101013710023072223000000
d.j.b  
IND 38101013710023072227000000
j.b  
wyd. 82101013710023072230000000
doch. 32101013710023072231000000
NBP O/O Łódź:
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia