Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Sierpc
Urząd Skarbowy w Sierpcu
Siedziba Sierpc 09-200
ul. Piastowska 48
Telefony 0-24 275-21-08
Faks 0-24 275-38-77
Konta bankowe d.  
CIT 95101010100091622221000000
VAT 45101010100091622222000000
PIT 92101010100091622223000000
d.j.b  
IND 86101010100091622227000000
j.b  
wyd. 33101010100091622230000000
doch. 80101010100091622231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia