Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Skarżysko Kamienna
Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej
Siedziba Skarżysko Kamienna 26-110
ul. 1-go Maja 56
Telefony 0-41 251-66-30
Faks 0-41 251-71-36
Konta bankowe d.  
CIT 28101012380812722221000000
VAT 75101012380812722222000000
PIT 25101012380812722223000000
d.j.b  
IND 19101012380812722227000000
j.b  
wyd. 63101012380812722230000000
doch. 13101012380812722231000000
NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia