Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Słubice
Urząd Skarbowy w Słubicach
Siedziba Słubice 69-100
ul. Wojska Polskiego 155
Telefony 0-95 758-32-57
Faks 0-95 758-26-62
Konta bankowe d.  
CIT 05101017040048192221000000
VAT 52101017040048192222000000
PIT 02101017040048192223000000
d.j.b  
IND 93101017040048192227000000
j.b  
wyd. 40101017040048192230000000
doch. 87101017040048192231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia