Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Sosnowiec
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Siedziba Sosnowiec 41-219
ul. Braci Mieroszewskich 97
Telefony 0-32 78-61-100
Faks 0-32 78-61-205
Konta bankowe d.  
CIT 64101012120059882221000000
VAT 14101012120059882222000000
PIT 61101012120059882223000000
d.j.b  
IND 55101012120059882227000000
j.b  
wyd. 02101012120059882230000000
doch. 49101012120059882231000000
NBP O/O Katowice
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Siedziba Sosnowiec 41-200
ul. 3-go Maja 20
Telefony 0-32 368 86 00
Faks 0-32 266-86-49
Konta bankowe d.  
CIT 14101012123065482221000000
VAT 61101012123065482222000000
PIT 11101012123065482223000000
d.j.b  
IND 05101012123065482227000000
j.b  
wyd. 49101012123065482230000000
doch. 96101012123065482231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia