Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Stalowa Wola
Urząd Skarbowy w Stalowej Woli
Siedziba Stalowa Wola 37-450
ul. Metalowców 6
Telefony 0-15 877-71-00
Faks 0-15 877-71-13
Konta bankowe d.  
CIT 92101015281441792221000000
VAT 42101015281441792222000000
PIT 89101015281441792223000000
d.j.b  
IND 83101015281441792227000000
j.b  
wyd. 30101015281441792230000000
doch. 77101015281441792231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia