Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Staszów
Urząd Skarbowy w Staszowie
Siedziba Staszów 28-200
ul. Oględowska 12
Telefony 15-864-67-00
Faks 0-15 864-30-79
Konta bankowe d.  
CIT 67101012380853002221000000
VAT 17101012380853002222000000
PIT 64101012380853002223000000
d.j.b  
IND 58101012380853002227000000
j.b  
wyd. 05101012380853002230000000
doch. 52101012380853002231000000
NBP O/O Kielce
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia