Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Sucha Beskidzka
Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej
Siedziba Sucha Beskidzka 34-200
ul. Mickiewicza 36
Telefony 0-33 874-45-74
Faks 0-33 874-35-29
Konta bankowe d.  
CIT 89101012700035222221000000
VAT 39101012700035222222000000
PIT 86101012700035222223000000
d.j.b  
IND 80101012700035222227000000
j.b  
wyd. 27101012700035222230000000
doch. 74101012700035222231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia