Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Suwałki
Urząd Skarbowy w Suwałkach
Siedziba Suwałki 16-400
ul. 1-go Maja 2A
Telefony 0-87 566-69-83 - centrala0-87 566-69-84 - centrala0-87 566-69-85 - centrala0-87 566-48-27 - centrala0-87 566-48-72 - centrala0-87 566-67-07 - sekretariat Naczelnika0-87 566-27-87 - fax0-87 566-48-47 - infolinia Urzedu
Faks 0-87 566-27-87
Konta bankowe d.  
CIT 03101010490001692221000000
VAT 50101010490001692222000000
PIT 97101010490001692223000000
d.j.b  
IND 91101010490001692227000000
j.b  
wyd. 38101010490001692230000000
doch. 85101010490001692231000000
NBP O/O Białystok
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia