Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Świebodzin
Urząd Skarbowy w Świebodzinie
Siedziba Świebodzin 66-200
ul. Sobieskiego 6
Telefony 0-68 456-06-00
Faks 0-68 456-06-01
Konta bankowe d.  
CIT 88101017040056142221000000
VAT 38101017040056142222000000
PIT 85101017040056142223000000
d.j.b  
IND 79101017040056142227000000
j.b  
wyd. 26101017040056142230000000
doch. 73101017040056142231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia