Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Szczytno
Urząd Skarbowy w Szczytnie
Siedziba Szczytno 12-100
ul. Warszawska 5
Telefony 0-89 624-32-51
Faks 0-89 624-36-61
Konta bankowe d.  
CIT 93101013970081942221000000
VAT 43101013970081942222000000
PIT 90101013970081942223000000
d.j.b  
IND 84101013970081942227000000
j.b  
wyd. 31101013970081942230000000
doch. 78101013970081942231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia