Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Tarnobrzeg
Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
Siedziba Tarnobrzeg 39-400
ul. Wyspiańskiego 12
Telefony 0-15 851-43-00
Faks 0-15 851-43-72
Konta bankowe d.  
CIT 04101015281440492221000000
VAT 51101015281440492222000000
PIT 98101015281440492223000000
d.j.b  
IND 92101015281440492227000000
j.b  
wyd. 39101015281440492230000000
doch. 86101015281440492231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia