Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Tarnów
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Siedziba Tarnów 33-100
ul. Lwowska 72-96a
Telefony 0-14 630-23-00
Faks 0-14 630-23-10
Konta bankowe d.  
CIT 19101012700024532221000000
VAT 66101012700024532222000000
PIT 16101012700024532223000000
d.j.b  
IND 10101012700024532227000000
j.b  
wyd. 54101012700024532230000000
doch. 04101012700024532231000000
NBP O/O Kraków
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
Siedziba Tarnów 33-100
Al. Solidarności 5-9b
Telefony 0-14 63-28-200
Faks 0-14 63-28-222
Konta bankowe d.  
CIT 07101012700035642221000000
VAT 54101012700035642222000000
PIT 04101012700035642223000000
d.j.b  
IND 95101012700035642227000000
j.b  
wyd. 42101012700035642230000000
doch. 89101012700035642231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia