Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Trzebnica
Urząd Skarbowy w Trzebnicy
Siedziba Trzebnica 55-100
ul. Prusicka 2
Telefony 0-71 388-72-00
Faks 0-71 387-10-35
Konta bankowe d.  
CIT 44101016740045162221000000
VAT 91101016740045162222000000
PIT 41101016740045162223000000
d.j.b  
IND 35101016740045162227000000
j.b  
wyd. 79101016740045162230000000
doch. 29101016740045162231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia