Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wąbrzeźno
Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie
Siedziba Wąbrzeźno 87-200
ul. M. Rataja 2
Telefony 0-56 687-17-77
Faks 0-56 687-17-78
Konta bankowe d.  
CIT 36101010780016902221000000
VAT 83101010780016902222000000
PIT 33101010780016902223000000
d.j.b  
IND 27101010780016902227000000
j.b  
wyd. 71101010780016902230000000
doch. 21101010780016902231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia