Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wadowice
Urząd Skarbowy w Wadowicach
Siedziba Wadowice 34-100
ul. Legionów 22
Telefony 0-33 872-39-00
Faks 0-33 873-26-10
Konta bankowe d.  
CIT 55101012700029032221000000
VAT 05101012700029032222000000
PIT 52101012700029032223000000
d.j.b  
IND 46101012700029032227000000
j.b  
wyd. 90101012700029032230000000
doch. 40101012700029032231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia