Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wągrowiec
Urząd Skarbowy w Wągrowcu
Siedziba Wągrowiec 62-100
ul. T. Kościuszki 19A
Telefony 0-67 268-11-00
Faks 0-67 268-11-63
Konta bankowe d.  
CIT 13101014690062202221000000
VAT 60101014690062202222000000
PIT 10101014690062202223000000
d.j.b  
IND 04101014690062202227000000
j.b  
wyd. 48101014690062202230000000
doch. 95101014690062202231000000
,
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia