Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Targówek
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
Siedziba Warszawa Targówek 03-482
ul. Dąbrowszczaków 14
Telefony 0-22 339-12-00
Faks 0-22 619-30-18
Konta bankowe d.  
CIT 48101010100165772221000000
VAT 95101010100165772222000000
PIT 45101010100165772223000000
d.j.b  
IND 39101010100165772227000000
j.b  
wyd. 83101010100165772230000000
doch. 33101010100165772231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia