Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Warszawa Wawer
Urząd Skarbowy Warszawa Wawer
Siedziba Warszawa Wawer 04-379
ul. Mycielskiego 21
Telefony 0-22 870-03-33
Faks 0-22 870-57-19
Konta bankowe d.  
CIT 76101010100166362221000000
VAT 26101010100166362222000000
PIT 73101010100166362223000000
d.j.b  
IND 67101010100166362227000000
j.b  
wyd. 14101010100166362230000000
doch. 61101010100166362231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia