Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wieliczka
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Siedziba Wieliczka 32-020
ul. Zamkowa 2
Telefony 0-12 279-85-02
Faks 0-12 279-86-66
Konta bankowe d.  
CIT 25101012700004912221000000
VAT 72101012700004912222000000
PIT 22101012700004912223000000
d.j.b  
IND 16101012700004912227000000
j.b  
wyd. 60101012700004912230000000
doch. 10101012700004912231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia