Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wieluń
Urząd Skarbowy w Wieluniu
Siedziba Wieluń 98-300
ul. Krakowskie Przedmieście 34
Telefony 0-43 843-91-36
Faks 0-43 843-91-59
Konta bankowe d.  
CIT 15101013710029742221000000
VAT 62101013710029742222000000
PIT 12101013710029742223000000
d.j.b  
IND 06101013710029742227000000
j.b  
wyd. 50101013710029742230000000
doch. 97101013710029742231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia