Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wodzisław Śląski
Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Siedziba Wodzisław Śląski 44-300
ul. Głowackiego 4
Telefony 0-32 455-31-53
Faks 0-32 455-48-14
Konta bankowe d.  
CIT 32101012123068702221000000
VAT 79101012123068702222000000
PIT 29101012123068702223000000
d.j.b  
IND 23101012123068702227000000
j.b  
wyd. 67101012123068702230000000
doch. 17101012123068702231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia